Sık Sorulan Sorular

Reaktif bedeli ve Kompanzasyon panosu hakkında sık sorulan sorulara cevaplarımızı bulacaksınız.

Reaktif bedel elektrik dağıtım şirketlerinin faturasında Reaktif Bedel / Reaktif Toplam / Endüktif Bedel / Kapasitif Bedel adı altında bir tutar ile faturanızda görülebilir.

Kompanzasyon panonuzun olmadığı, içinde bulunan şalt malzemelerin görevini yerine getirmediği veya elektronik rölenin düzgün ayarlanmadığı zamanlarda oluşur. Erken fark edilir ise fatura oluşmadan önce engellenebilir.

Reaktif enerji sistemde hat kayıplarına ve harmonik dalgalanmalara sebep olur. Kompanzasyonun panosunun düzgün çalışması elektrik sistemlerinizin sağlığı için önemlidir.

Reaktif bedel kompanzasyon panonuzun bakım görmediği, ayarlarının düzgün yapılmadığı veya pano içi elektrik malzemelerinin arızalı olduğu her durumda her ay düzenli olarak faturanıza yansır.

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EPDK’nun 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile uygulamaya konulan; “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ kararı ile ; Kompanzasyon panonuzdaki hatalar giderilerek bir bakım antlaşması yapmanzı durumunda son aya ait reaktif bedel tutarınız Yeşil Pano tarafından hazırlanan bir dosya ile yılda bir defaya mahsus olmak üzere iade alınabilir.

Kompanzasyon panosunun olmadığı durumlarda sözleşme gücü 9 Kw´ın üzerinde olan işletmelerde Aktif enerjinin %90 oranında Reaktif bedel kullanıldığı hesaplanarak her ay faturanıza eklenir.

Pano içerisinde bulunan malzemelerin tamamı sarf/ömürlü ürünlerdir. Bu şalt malzemelerin her ay düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Yanık, arızalı veya çalışamaz durumda olanların ivedilikle yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Kompanzasyon panosu bakıma muhtaç bir panodur. Yaz/Kış ve Yüklü/Yüksüz durumlarda sürekli değişkenlik göstermektedir. Uzman ve yetkili kişiler tarafından her ay periyodik olarak denetim görmeleri gerekmektedir.

Kompanzasyon panosu sisteme parelel bağlanan bir panodur. Gerek rutin bakımlarda gerek büyük bakım/onarım esnasında elektrik kesilmez. İşletme, kurum veya kuruluşlar işlerine devam ederler.

Bakım antlaşması sonrasında oluşan veya oluşacak cezalardan Yeşil Pano sorumludur. Faturaya yansıyan bu bedel Yeşil Pano tarafından ödenir.

Abonelerimizin elektrik tüketimleri on-line olarak kayıt altına alınmaktadır. Tesis içerisinde elektriksel nedenlerle meydana gelebilecek her türlü arızaya sebep olan enerji (Gerilim, Akım, Harmonik, Frekans, Güç faktörü v.b.) kayıtlardan bakılarak ortaya çıkarılmaktadır.

Yeşil Pano abonelerine sözleşme süresince Modem, Röle ve simkart için ücret almaz.