Yeşil Pano A.Ş.
MENÜ

Enerji İzleme, Raporlama

Whatsapp 0312 473 2992

Enerji İzleme Nedir?

Günümüzde enerji maliyetlerinin artması ve enerji kaynaklarının hızla önem kazanması, tüketicileri, kullandıkları enerji kaynaklarını daha verimli kullanması konusunda uyarmaktadır (yerine teşvik etmektedir olsa daha güzel olabilir). Rakipleri ile rekabet etmek isteyen üretici-tüketicilerin, üretim maliyetlerini izleyebilmek ve enerji maliyetlerini azaltmak için kullanılan enerjinin ölçümü ve kayıt altında alması önemlidir. Bu işlemlerin tümüne verilen ad Enerji İzleme Sistemi’dir.

Enerji Takibinin Önemi

“Ölçmek Bilmektir, Bilmek Yönetmektir” sözünden yola çıkarak, Galileo Galilei’nin meşhur sözü , “Ölçülebileni Ölçün, Ölçülemeyeni Ölçülür Hale Getirin” diyoruz. İşletmelerde, kurum ve kuruluşlarda, tüketilen enerjinin maliyetini kim bilmek istemez? Oluşabilecek teknik arızaların önüne geçilebileceği gibi, neden ve sonuç ilişkilerine ölçmeden varamayız. Tesis ve işletmelerin maliyet fayda analizleri de bu şekilde doğru sonuçlara varmış olur.

Enerji İzleme Neden Yapılmalıdır?

Enerji izleme sistemlerinin önemi birkaç konuda toplanabilir;

  • Ürün başı en doğru maliyet analizi
  • Enerji kalitesi takibi
  • Tesislerdeki kayıp-kaçakların takibi
  • Arıza önleyici bakım zamanlarının tespiti
  • Geçmiş dönemlere ait üretim tüketim verilerine ulaşabilmek için
  • Enerji İzleme ve Takip mutlaka yapılmalıdır.

Enerji İzleme Nasıl Yapılır?

Enerji İzleme Sistemleri, günümüzde, son kullanıcıların rahat erişebileceği ve yatırımı ekonomik bir model halini almıştır. Elektrik, Su, Doğalgaz izleme sistemleri, Enerji İzleme Sistemleri’nin başını çekmektedir. Elektrik enerjisini ele alır isek; Nokta başı belirlenen ölçüm noktalarından analizör ve gateway yardımı ile önceden belirlenmiş sunucular üzerinde 7/24 kayıt esasına göre yapılmaktadır. İşletmenizin bu ihtiyacını karşılamak için ilgili mühendislik şirketleri ile çalışmanız tavsiye edilir.

Uzaktan Enerji İzleme

Uzaktan Enerji İzleme Sistemi, kendi bünyesinde enerji izleme çözümleri sunamayan veya bununla zaman ve para harcamak istemeyen işletmeler için, ilgili işi yapan, merkezi izleme sistemi olan şirketlerden, abonelik yöntemi ile alınan hizmete uzaktan enerji izleme sistemi denilmektedir. Bu hizmet, enerjinizi 7/24 takip eden mühendisler tarafından izlenir.

Herhangi bir arıza durumunda, işletmeye haber verilebilir, en yakın servis aracına yönlendirme yapılabilir. İşletmelerin bu hizmeti kendi şirketlerinin dışında bir sağlayıcıdan almaları en ekonomik ve ucuz modeldir.

Enerji İzleme Otomasyonu

Enerji izleme otomasyonları günümüzde çok gelişmiştir. Birçok marka ve uygulama bu konuda hizmet vermektedir. SCADA altyapısı veya enerji ölçüm ve modelleme programları, bu otomasyon sistemlerinin başlangıcıdır. Otomasyon sistemi, Nesnelerin İnterneti (IOT),sistemlerin de entegrasyonu ile bütünlük kazanır. Otomasyonlar için yarı otomatik sistemler diyebiliriz. Mutlak insan müdahalesine ihtiyaç duyarlar.

Enerji Takibi Raporlaması

Enerji İzleme Sistemleri ve Otomasyonun kurulmasının ardından, önemli bir adım da gelen verilerin anlamlandırılmasıdır. Yöneticiler ve yatırımcılar için ham veri anlam ifade etmeyebilir. İhtiyaca uygun belirlenen raporlamaların, belirli zaman aralıklarında ilgili kişilere sunulması gerekir.

Referanslarımız
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişimWhatsapp Telefon
KurumsalYeşil Pano A.Ş.ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi
0312 473 2992
0532 635 3214