Yeşil Pano A.Ş.
MENÜ

Elektrik Enerjisi Güç Kalitesi

Whatsapp 0312 473 2992

Elektrik Enerjisi Güç Kalitesi Nedir?

Dünyada her geçen gün enerji ihtiyacı artıyor ve bu ihtiyaç beraberinde enerjide yeni çözümlerin üretilmesi enerjinin temiz yollarla üretilmesi iletilmesi ve dijitalleşmesi gibi durumların çözüm odağında olasına imkân veriyor.

Enerjinin çok önemli olduğu günümüzde enerjinin kalitesi çözümleri her geçen ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi elektrik enerjisi birçok parametreden oluşur. Elektrik enerjisini oluşturan bu parametreler enerji kalitesinde doğrudan etkilemektedir. Parametrelerin nominal değerlerinde sapması sonucunda elektrik enerjisinin kalitesi bozulur ve son kullanıcıda çeşitli sorunlara yol açar.

Enerji Kalite Problemleri

Enerji kalitesi gerilim, akım, frekans, harmonikler, güç faktörü gibi parametrelerden oluşmaktadır. Bu parametreler dengeliyse ve uluslararası standartlarda belirtilen aralıklardaysa enerjinin kaliteli olduğundan bahsedebiliriz. Ancak gerilim ve akımlarda dalgalanmalar varsa, harmonik ve güç faktörleri istenilen değerlerde değilse enerji kalitesinden bahsetmek mümkün değildir.

Şebekelerde reaktif güç akışının dengesiz olması işletmelerde komanzasyon sistemlerinin bulunmaması gerilim düşümü, aşırı gerilim, gerilim dalgalanmalarına sebep olmaktadır.

Elektrik enerjisinin kalitesi sorunları son kullanıcıyı ilgilendiren bir sorundur. Ancak üretici, iletici ve tüketici noktalarında yapılan çalışmalar ile minimuma indirgenebilir.

Elektrik Enerjisi Güç Kalitesi Çözümleri

Elektrik enerjisi güç kalitesine çözümler sunmak için oldukça spesifik davranmak gerekir. Çünkü her problemin kendine ait çözümü bulunmaktadır. Enerji kalitesini olumsuz etkileyen parametrelerin önceden ölçülmesi ve bu parametrelerden elde edilen canlı verilerin analizi sonucunda ortaya çözümler atılmalıdır.

Enerji kalitesinin düzeltilmesi için başlıca yapılacakları şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Harmonik Ölçümü Yaptırmak ve Harmonik Filtre Kullanmak

Günümüzde doğrusal güç elektroniği kullanım alanın hızla artması sistemlerde harmonik oluşumuna sebep olmaktadır. Güç elektroniği cihazlarını oluşturan yarı iletkenler kare dalgalar oluşturduğundan enerji sinüzoidal formundan uzaklaşır. Harmonikleri ortadan kaldırmak için yapılan ölçümler sonucunda pasif ya da aktif filtre kullanılarak sistemde bulunan harmonikler yok edilebilir.

2- Kompanzasyon Sistemlerini Kurmak ve Aktifleştirmek

Enerji iletim hatlarında aktif ve reaktif güç birlikte taşınmaktadır. Bu yüzden elektrik şebekelerinde reaktif güç akışından kaynaklanan enerji kalitesi problemi ortaya çıkar. Tesislerde kurulacak kompanzasyon sistemleri şebekeden akan reaktif gücü tesiste üreteceği için şebeke yüklenmeleri azalır ve daha fazla aktif enerji taşınacağı için elektrik güç kalitesi yükselmiş olacaktır.

Referanslarımız
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişimWhatsapp Telefon
KurumsalYeşil Pano A.Ş.ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi
0312 473 2992
0532 635 3214