Yeşil Pano A.Ş.
MENÜ

Kompanzasyon Sistemlerinin Önemi

Whatsapp 0532 685 40 21

Kompanzasyon Panosu Nedir?

Elektrik enerjisinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için gerilim ve akım arasında bulanan faz açısının sıfıra yakın olması gerekir. Ancak işletmelerde bulunan Endüktif ve kapasitif yükler gerilim ve akım arasındaki faz açısının büyümesine sebep olur. Endüktif etki olan işletmelerde akım gerilimden geride, kapasitif işletmelerde ise akım gerilimden ileri olur ve sonuçta akım ve gerilim arasında bir faz farkı oluşur. İşletmelerde enerjinin verimliliğini düşüren bu faz farkının minimuma indirmek kullanılan yönteme kompanzasyon denir.

Kompanzasyon panosunun işlevini yerine getirebilmesi için hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılması gerekir. Kompanzasyon panosunda beyin görevi gören Reaktif güç kontrol rölesi panoda kullanılacak kademe sayısı ile eşdeğer olmalıdır. Bunun yanında sistemdeki faz farkını minimuma indirecek göç faktörü tespitinin 1 ve 1’e çok yakın olmasına dikkat edilmelidir.

Kompanzasyon Nasıl Yapılır?

Kompanzasyon sistemlerde çekilen görünür güç, yani kurulu güç değeri dikkate alınarak yapılır. Görünür güç değeri ile istenilen güç faktörü değerinin çarpımı aktif gücü verir. Kompanzasyon panosu hesaplamaları matematiksel trigonometrik hesaplar ile yapılır. Bulunan aktif güç üzerinde reaktif güç hesaplanır ve kompanzasyon kurulacak yerin ihtiyacı olan kompanzasyon panosu KVAR cinsinden gücü ortaya çıkar. Kompanzasyon panosunun dizaynı bulunan reaktif güç değerine göre hesaplanır. Reaktif gücü sağlayacak kondansatörler kademelere ayrılır. Kademe sayısına uygun reaktif güç kontrol rölesi seçilmek zorundadır. Yine kondansatörleri devreye alacak kontaktörlerin nominal akımı ve parametreleri bağlanacak kondansatör gücüne göre seçilmelidir.

Kompanzasyon panoları devreye alındıktan sonra reaktif güç kontrol rölesine bağlanan akım trafolarının k/l uçlarından sistemin ihtiyacı olan reaktif enerji bilgisini alır ve bu reaktif enerji miktarını karşılayan kondansatörleri devreye alır. Sistemin reaktif enerji ihtiyacı karşılandığında reaktif güç kontrol rölesi kondansatörleri devreden çıkarır. Sistemlerin reaktif enerji karakterine göre kompanzasyon panolarında şönt reaktörlerde kullanılabilmektedir. Elektrik faturalarında reaktif bedel ödemek istemeyen ve sistemlerinde kayıpları önlemek isteyen işletmelerin kompanzasyon panolarını uzman kişiler tarafından kontrol ettirmeleri gerekir. Sürekli kontrol altında olan panolarda reaktif bedel ile karşılaşılmaz ve işletmeler maksimum verimde çalışır.

Kompanzasyon Sistemlerinin Önemi

Günümüzde dünyadaki bütün ülkeler için enerjinin kesintisiz bir şekilde son alıcıya ulaşması gelişmişlik düzeyin bir kriteri olarak belirlenmektedir. Dünya için en zorunlu ve temel ihtiyaçlardan biri olan elektrik enerjisinin üretilmesi ve son kullanıcıya en ekonomik ve en az kayıp ile ulaşması için çeşitli hesaplar ve çözümler bulunmaktadır. Bu çözümlerin başında ise enerji nakil hatlarında taşınacak aktif gücün kapasitesini artırmaktır. Bu kapasitenin artmasını sağlayan çözümlerden biri de tesislerde kurulan kompanzasyon sistemleridir.

Elektrik şebekesine bağlı olan alıcalar ihtiyaç durumlarına göre şebekeden aktif enerji ile reaktif enerjide çekerler. Eğer şebekeye transformatör, motor, floresan lamba gibi yükler bağlı ise bu cihazların çalışması için sargıları arasında bir manyetik alan oluşturmaya ihtiyaç duyarlar. Bu manyetik alanın temini için ise şebekeden ihtiyaçları kadar reaktif akım çekerler. Reaktif akım cihazlarda manyetik alan oluşturduktan sonra işe dönüşmez ve şebeke şalt elemanlarında dolaşmaya devam ederek kayıplara sebep olur. Bu durum, enerji nakil hatlarının kesitinin daha büyük olmasına, kesici ayırıcı, şalter gibi malzemelerin daha büyük seçilmesine sebep olmaktadır. İşletmelerde bulunan cihazların sebep olduğu bu kayıplar bertaraf edilirse trafoların kapasitesi artacak ve daha çok alıcıya enerji ulaştırabilecektir.

Reaktif enerjinin elektrik santralleri yerine yüke en yakın noktadan temin edilmesi şebekede daha fazla aktif güce yer açacaktır. Bu reaktif enerjiyi kapasitörler ve şönt reaktörleri kullanılarak kompanzasyon panosu ile sağlamak mümkündür. Kompanzasyon panosuna sahip bir işletme aynı işi daha az akım kullanarak yaparken elektrik faturalarında da daha az ücret ödemektedir.

Referanslarımız
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişimWhatsapp Whatsapp
KurumsalYeşil Pano A.Ş.ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi
0532 685 40210532 685 4021