Yeşil Pano A.Ş.
MENÜ

Reaktif Bedel ve Kompanzasyon Hakkında

Whatsapp 0312 473 2992

Reaktif Bedel ve Kompanzasyon Hakkında Sık Sorunlar

Reaktif bedeli ve kompanzasyon panosu hakkında sık sorulan sorulara cevaplarımızı bulacaksınız.

Reaktif Bedel ve Kompanzasyon Hakkında

1- Faturamda reaktif bedeli nasıl görebilirim?

Reaktif bedel elektrik dağıtım şirketlerinin faturasında Reaktif Bedel / Reaktif Toplam / Endüktif Bedel / Kapasitif Bedel adı altında bir tutar ile faturanızda görülebilir.

2- Reaktif bedel hangi durumlarda oluşur?

Kompanzasyon panonuzun olmadığı, içinde bulunan şalt malzemelerin görevini yerine getirmediği veya elektronik rölenin düzgün ayarlanmadığı zamanlarda oluşur. Erken fark edilir ise fatura oluşmadan önce engellenebilir.

3- Reaktif enerji kalitesini etkiler mi?

Reaktif enerji sistemde hat kayıplarına ve harmonik dalgalanmalara sebep olur. Kompanzasyonun panosunun düzgün çalışması elektrik sistemlerinizin sağlığı için önemlidir.

4- Reaktif bedel her ay gelir mi?

Reaktif bedel, kompanzasyon panosu bakımı görmediği, ayarlarının düzgün yapılmadığı veya pano içi elektrik malzemelerinin arızalı olduğu her durumda her ay düzenli olarak faturanıza yansır.

5- Reaktif bedel / ceza tutarını iade alabilir miyim?

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EPDK’nun 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile uygulamaya konulan "Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" kararı ile; kompanzasyon panonuzdaki hatalar giderilerek bir bakım antlaşması yapmanzı durumunda son aya ait reaktif bedel tutarınız Yeşil Pano tarafından hazırlanan bir dosya ile yılda bir defaya mahsus olmak üzere iade alınabilir.

6- Kompanzasyon panosu olmaz ise ne olur?

Kompanzasyon panosunun olmadığı durumlarda sözleşme gücü 9 Kw´ın üzerinde olan işletmelerde Aktif enerjinin %90 oranında Reaktif bedel kullanıldığı hesaplanarak her ay faturanıza eklenir.

7- Kompanzasyon içerisindeki elektrik şalt malzemelerinin ömrü nedir?

Kompanzasyon pano içerisinde bulunan malzemelerin tamamı sarf/ömürlü ürünlerdir. Bu şalt malzemelerin her ay düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Yanık, arızalı veya çalışamaz durumda olanların ivedilikle yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

8- Kompanzasyon panosuna aylık bakım yaptırmalı mıyım?

Kompanzasyon panosu bakıma muhtaç bir panodur. Yaz/Kış ve Yüklü/Yüksüz durumlarda sürekli değişkenlik göstermektedir. Uzman ve yetkili kişiler tarafından her ay periyodik olarak denetim görmeleri gerekmektedir.

9- Bakım onarım sırasında elektriklerim kesilecek mi?

Kompanzasyon sisteme parelel bağlanan bir panodur. Gerek rutin bakımlarda gerek büyük bakım/onarım esnasında elektrik kesilmez. İşletme, kurum veya kuruluşlar işlerine devam ederler.

10- Bakım antlaşması sonrasında ceza gelir ise ne olacak?

Bakım antlaşması sonrasında oluşan veya oluşacak cezalardan Yeşil Pano sorumludur. Faturaya yansıyan bu bedel Yeşil Pano tarafından ödenir.

11-Elektrik Enerjisinin 7/24 on-line olarak kayıt altına alınmasının ne faydası vardır?

Abonelerimizin elektrik tüketimleri on-line olarak kayıt altına alınmaktadır. Tesis içerisinde elektriksel nedenlerle meydana gelebilecek her türlü arızaya sebep olan enerji (Gerilim, Akım, Harmonik, Frekans, Güç faktörü v.b.) kayıtlardan bakılarak ortaya çıkarılmaktadır.

12-Modem, Röle ve Simkart tarifesi için ne ücret ödeyeceğiz?

Yeşil Pano abonelerine sözleşme süresince Modem, Röle ve simkart için ücret almaz.

Referanslarımız
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişimWhatsapp Telefon
KurumsalYeşil Pano A.Ş.ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi
0312 473 2992
0532 635 3214