Yeşil Pano A.Ş.
MENÜ

Topraklama Ölçümü

Whatsapp 0532 685 40 21

Topraklama nedir?

Elektrik enerjisi ile çalışan cihazların herhangi bir enerji kaçağı durumda hem insanları hem de cihazları koruyan bir yöntemdir. Topraklama hayati bir değere sahip olup olası elektrik kaçağının yaşanabileceği her yer için yönetmelik ve resmi kararlar ile zorunlu hale getirilmiştir.

Topraklama sistemine sahip olan yerlerde cihazlarda oluşan ya da oluşma olasılığı olan fazla elektrik yükü topraklama hattı üzerinden toprağa iletilir. Bu fazla elektrik yükü düşük dirençli topraklama hattı üzerinden toprağa iletildiği için bu cihazlara dokunan canlılarda hayati tehlike ortadan kalkar.

Topraklama Çeşitleri

Topraklama çeşitleri topraklama yapılacak yerin ve cihazın amacına göre belirlenir. Bu doğrultuda 4 çeşit topraklama türü bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Koruma topraklaması,
  2. İşletme topraklaması,
  3. Fonksiyon topraklaması,
  4. Temel topraklama.

1- Koruma Topraklaması

Cihazların metal gövdesine yapılan topraklama çeşididir. Cihazda oluşabilecek herhangi bir elektrik kaçağında canlı hayatını koruma altına almaktadır. Cihaz gövdesinde meydana gelen kaçakların topraklama hattı üzerinden toprağa akmasını sağlar. Koruma topraklaması olmayan cihazlarda herhangi bir kaçak anında cihaza dokunan kişileri elektrik çarpar. Bu elektrik çarpmalara ciddi hayati risklere sebep olabilir.

2- İşletme Topraklaması

Enerji altında bulunan transformatörler, generatör, senkron motorların yıldız noktaları ile enerji nakil hatlarının nötr noktalarının topraklama işlemine işletme topraklaması denir. İşletme topraklaması bu cihazda aşırı gerilimleri önlemek ya da zararlarını en aza indirgemek için yapılır.

3- Fonksiyon Topraklaması

Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliğinde fonksiyon topraklaması şu şekilde tanımlanmıştır ‘Fonksiyon topraklaması: Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi amacıyla yapılan topraklamadır. Fonksiyon topraklaması, toprağı dönüş iletkeni olarak kullanan iletişim cihazlarının işletme akımlarını da taşır.’

Fonksiyon topraklaması FE işareti ile gösterilir. Herhangi bir topraklama projesinde FE varsa ilgili projenin bir iletişim tesisine ait olduğu varsayılabilir. Fonksiyon topraklamasına örnek verecek olursak; metro, hızlı tren gibi raylı sistemlerin topraklaması, telsiz haberleşme sistemleri gibi yerlerde cihazların fonksiyonlarını yerine getirmeleri için fonksiyon topraklaması yapılır.

4- Temel Topraklama

Henüz inşaat halinde olan tesislerde yapılan ve aslında bütün tesislerde bulunması gereken en verimli topraklama türüdür. İnşaat aşamasında temel topraklaması yapılırken inşattın temelinde bulunan demirler arasında galvaniz döşenerek yapılır. Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliğinin belirttiği aralıklarla galvaniz inşaat demirlerine bağlanır.

Referanslarımız
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişimWhatsapp Telefon
KurumsalYeşil Pano A.Ş.ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi
0532 685 4021